Loading...

JAZYKOVÁ BARIÉRA DO LEKÁRNE NEPATRÍ

Pharma Talk vám pomôže prekonať jazykovú bariéru v lekárňach. Aplikácia je dostupná vo webovej verzii, ako aj prostredníctvom chytrých telefónov s operačným systémom Android a iOS.

Prejsť na Pharma Talk
Prečo sme vytvorili aplikáciu Pharma Talk?

Každý rok navštívi Českú a Slovenskú republiku viac ako 8 miliónov zahraničných turistov. Avšak vo chvíli, keď sa vyskytnú nejaké nečakané zdravotné problémy, sa často musí efektívne prelomiť komunikačná bariéra medzi pacientom a lekárnikom.

Premožiteľ jazykovej bariéry

S pomocou aplikácie Pharma Talk môžete ľahko preložiť nielen aktuálny zdravotný problém, ale aj jeho intenzitu a dobu trvania. Jedine takto bude môcť lekárnik navrhnúť správny liek.

Pharma Talk rozumie niekoľkým svetovým jazykom

S Pharma Talk môžete preložiť vaše zdravotné problémy do českého a slovenského jazyka, a to z niekoľkých hlavných svetových jazykov: angličtiny, ruštiny, nemčiny a čínštiny.

Co Pharma Talk dokáže?

Hlavné funkcie nášho šikovného pomocníka:
Nastavte svoju základnú charakteristiku

Iné lieky sú vhodné pre dospelého, iné pre dieťa. Nastavte si preto v aplikácii svoje základné údaje – pohlavie, vek a hmotnosť.

Ukážte, čo vás trápi

Výber symptómov nemohol byť jednoduchší – v prehľadnej grafike na svoje zdravotné problémy doslova ukážete. Nezabudnite na to, že súčasne môžete zvoliť viac, ako iba jeden zdravotný problém.

Ako veľmi to bolí?

Ku každému zdravotnému problému vyberte intenzitu. Aj podľa toho lekárnik zistí, ako vám môže čo najlepšie pomôcť.

Preview of application
Ako dlho to bolí?

Pre lekárnika je často dôležité vedieť aj to, že či vás zdravotný problém trápi hodinu, alebo už niekoľko dní.

Ľahký preklad

V konečnom preklade sa lekárnik ľahko zorientuje. Môžete mu ho ukázať na displeji svojho chytrého telefónu alebo tabletu. Prípadne si ho môžete poslať aj na e-mail a vytlačiť ho.

Pokrývame hlavné svetové jazyky

S Pharma Talk budete môcť svoje zdravotné ťažkosti preložiť do českého a slovenského jazyka z angličtiny, ruštiny, nemčiny a čínštiny.

Pharma talk application

JAZYKOVÁ BARIÉRA DO LEKÁRNE NEPATRÍ

Pharma Talk je jednoduchý spôsob, ako sa dorozumieť v lekárni

Vo chvíli, keď je človeku zle, nie je prekonávanie jazykovej bariéry ľahké a taktiež ani žiadúce. Aplikácia Pharma Talk ju prekoná za vás a pomôže vám pocítiť úľavu čo najskôr.

Prejsť na Pharma Talk

Záväzné podmienky používania aplikácie

Pripravte si, prosím, pre lekára alebo pre lekárnika informáciu o ochoreniach, ktorými trpíte, a zoznam liekov alebo doplnkov stravy, ktoré užívate. Pokiaľ je váš zdravotný problém neodkladnej povahy, kontaktujte prosím neodkladnú lekársku službu.

Prevádzkovateľom tejto aplikácie je obchodná spoločnosť sanofi-aventis, s.r.o., IČ 44848200, so sídlom Evropská 846/176a, Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00, Česká republika. Prevádzkovateľ si vyhradzuje všetky zákonné práva k aplikácii ako autorskému dielu. Táto aplikácia je podpornou pomôckou, elektronickým prekladačom. Aplikácia nie je v žiadnom prípade určená k tomu, aby nahradila zrozumiteľnú komunikáciu lekára alebo lekárnika s pacientom, alebo na vypracovanie akýchkoľvek záväzných prekladov. Automatický prekladač môže byť nepresný a nesprávny a preklad, ktorý vypracuje, bude vždy iba orientačným prekladom. Táto aplikácia nenahradzuje lekárske vyšetrenie alebo poradu s lekárom alebo lekárnikom, ani zodpovedný postup pri užívaní voľnopredajných liekov, vrátane striktného dodržiavania pokynov, ktoré sú uvedené v príbalovej informácii každého lieku. Aplikácia je úplne anonymná, žiadne osobné údaje nie sú v nej spracovávané. Vstupom do aplikácie vyjadrujete plnú a bezvýhradnú akceptáciu týchto podmienok.

Ak sa u vás vyskytne akýkoľvek vedľajší účinok, obráťte sa na svojho lekára alebo lekárnika. To sa týka aj akýchkoľvek vedľajších účinkov, ktoré nie sú uvedené v písomnej informácii pre používateľa. Vedľajšie účinky môžete hlásiť aj priamo prostredníctvom Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv, Sekcia klinického skúšania liekov a farmakovigilancie, Kvetná 11, 825 08 Bratislava 26, tel: +421 250 701 206, fax: +421 250 701 237, internetová stránka: http://www.sukl.sk/sk/bezpecnost-liekov, e-mail: neziaduce.ucinky@sukl.sk. Pokiaľ sa hlásenie týka biologického lieku, je potrebné uviesť aj presný obchodný názov a číslo šarže. Hlásením vedľajších účinkov môžete prispieť k získaniu ďalších informácií o bezpečnosti liekov. Podozrenie na vedľajšie účinky liekov a ďalšie informácie o bezpečnosti produktov skupiny Sanofi nám môžete tiež nahlásiť e-mailom: Cetra-Rep-Slovaque@sanofi.com alebo telefonicky: +421 233 100 100.

V prípade otázok týkajúcich sa konkrétneho produktu skupiny Sanofi nás kontaktujte e-mailom: recepcia@sanofi.com alebo telefonicky: +421 233 100 100.

Informácie uvedené na tomto webe sú určené pre laickú verejnosť na území Českej a Slovenskej republiky.

SACS.CHC.16.11.1165c
Posledná aktualizácia: apríl 2017