Loading...

Jazyková bariéra do lékárny nepatří

Pharma Talk vám pomůže překonat jazykovou bariéru v lékárnách. Aplikace je dostupná ve webové verzi a na chytrých telefonech s operačním systémem Android a iOS.

Přejít na Pharma Talk
Proč jsme vytvořili aplikaci Pharma Talk?

Každý rok navštíví Českou a Slovenskou republiku více než 8 milionů zahraničních turistů. Ve chvíli, kdy se však vyskytnou nečekané zdravotní problémy, je často potřeba efektivně prolomit komunikační bariéru mezi pacientem a lékárníkem.

Přemožitel jazykové bariéry

Pomocí aplikace Pharma Talk snadno přeložíte nejen momentální zdravotní problém, ale i jeho intenzitu a délku trvání. Jedině tak může lékárník navrhnout správný lék.

Pharma Talk rozumí několika světovým jazykům

Pomocí Pharma Talk přeložíte své zdravotní potíže do českého a slovenského jazyka a to z několika hlavních světových jazyků: angličtiny, ruštiny, němčiny a čínštiny.

Co Pharma Talk umí?

Hlavní funkce našeho šikovného pomocníka:
Nastavte svou základní charakteristiku

Jiné léky jsou vhodné pro dospělého, jiné pro dítě. Nastavte proto v aplikaci své základní údaje – pohlaví, věk a hmotnost.

Ukažte, co vás trápí

Výběr symptomů nemohl být jednodušší – v přehledné grafice na své zdravotní problémy doslova ukážete. Nezapomeňte, že můžete zvolit více než jeden zdravotní problém současně.

Jak moc to bolí?

Ke každému zdravotnímu problému vyberte intenzitu. I podle toho lékárník pozná, jak vám co nejlépe pomoci.

Preview of application
Jak dlouho to bolí?

Lékárník potřebuje často vědět, zda vás zdravotní problém trápí hodinu, nebo již několik dní.

Snadný překlad

Ve výsledném překladu se lékárník snadno zorientuje. Můžete mu jej ukázat na displeji svého chytrého telefonu nebo tabletu. V neposlední řadě si jej můžete poslat na email a vytisknout.

Pokrýváme hlavní světové jazyky

S Pharma Talk můžete své zdravotní potíže do českého a slovenského jazyka přeložit z angličtiny, ruštiny, němčiny a čínštiny.

Pharma talk application

Jazyková bariéra do lékárny nepatří

Pharma Talk je jednoduchý způsob, jak se dorozumět v lékárně

Ve chvíli, kdy je člověku špatně, není překonávání jazykové bariéry snadné ani žádané. Aplikace Pharma Talk ji překoná za vás a pomůže vám dostat se tak k úlevě rychleji.

Přejít na Pharma Talk

Závazné podmínky užívání aplikace

Prosím, připravte si pro lékaře či lékárníka informaci o onemocněních, kterými trpíte, a seznam léků nebo doplňků stravy, které užíváte. Pokud je Váš dotaz neodkladné povahy, prosím, kontaktujte nepřetržitou lékařskou službu.

Provozovatelem této aplikace je obchodní společnost sanofi-aventis, s.r.o., IČ 44848200, se sídlem Evropská 846/176a, Praha 6 - Vokovice, PSČ 160 00, Česká republika. Provozovatel si vyhrazuje všechna zákonná práva k aplikaci jako autorskému dílu. Tato aplikace je podpůrnou pomůckou, elektronickým překladačem. Aplikace není v žádném případě určena pro úplnou náhradu srozumitelné komunikace lékaře či lékárníka s pacientem či pro provádění jakýchkoliv závazných překladů. Automatický překladač může být nepřesný či nesprávný a překlad jím provedený je vždy pouze orientační. Tato aplikace nenahrazuje lékařské vyšetření či poradu s lékařem či lékárníkem ani odpovědný postup při užívání volně prodejných léků, včetně striktního dodržování pokynů uvedených v příbalové informaci každého léku. Aplikace je zcela anonymní, žádné osobní údaje v ní nejsou zpracovávány. Vstupem do aplikace vyslovujete plnou a bezvýhradnou akceptaci těchto podmínek.

Pokud máte podezření na nežádoucí účinek, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci k léčivému přípravku. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků. Podrobnosti o hlášení najdete na: http://www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucinek. Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, Česká republika, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz. Pokud se hlášení týká biologického léčiva, je třeba doplnit i přesný obchodní název a číslo šarže. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti léčivého přípravku. Podezření na nežádoucí účinky a další informace o bezpečnosti léčivých přípravků skupiny Sanofi nám můžete také nahlásit e-mailem: PRG.CZ_PHV@sanofi.com či telefonicky: +420 233 086 111.

V případě dotazů na konkrétní přípravek skupiny Sanofi nás kontaktujte na adrese cz-info@sanofi.com nebo na telefonním čísle +420 233 086 111.

Informace uvedené na tomto webu jsou určené pro laickou veřejnost na území České a Slovenské republiky.

SACS.CHC.16.11.1165b
Poslední aktualizace: duben 2017